Workshop

V případě potřeby zákazníka řešit konkrétní problém můžeme nabídnout workshop na dané téma. Od školení, které je obecné a probírá problematiku v plné šíři se workshop liší tím, že je zaměřen na vyřešení konkrétního problému za účasti pracovníků zákazníka, takže tito jsou pak plně připraveni toto řešení převzít a dále rozvíjet či udržovat.