Pilotní projekt

V rámci Pilotního projektu nabízíme implementaci té části BI/DW řešení, která je pro zákazníka nejnaléhavější. Další rozvoj pak může provádět zákazník sám prostřednictvím svých pracovníků.